บ้านพักสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

แบบบ้าน
Room Type
ราคาบ้านพัก
Room Rate
หมายเหตุ
Remark
ตุลาคม-มีนาคม
October-March
เมษายน-กันยายน
April-September
สิริภูมิ A
(SIRIBHUM A)
7,250+อาหารเช้า
7,250 Inclulded Breakfast
5,250+อาหารเช้า
5,250 Inclulded Breakfast
พักได้ 5 ท่าน
5 person
สิริภูมิ R
(SIRIBHUM R)
2,600+อาหารเช้า
2,600 Inclulded Breakfast
1,800+อาหารเช้า
1,800 Inclulded Breakfast
พักได้ 4 ท่าน
4 person
สิริภูมิ B
(SIRIBHUM B)
1,500+อาหารเช้า
1,500 Inclulded Breakfast
1,100+อาหารเช้า
1,100 Inclulded Breakfast
พักได้ 2 ท่าน
2 person

ติดต่อจองห้องพัก: โทร.053-286-771, 053-286-772 มือถือ 080-7691944 แฟกซ์ 053-286-770
อีเมล์: royalinthanon@hotmail.com
การโอนเงิน: ชื่อบัญชี มูลนิธิโครงการหลวง (อินทนนท์-บัญชีโครงการ) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาจอมทอง
ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 539-224-964-5
กรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล และเบอร์โทรศัพท์ ส่งกลับที่ อีเมล์: royalinthanon@hotmail.com แฟกซ์ 053-286-770

  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :
         ม่อนแจ่ม แค้มป์ปิ้ง
         บ้านพักสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด
         บ้านพักสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
         บ้านพักศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
         บ้านพักสถานีเกษตรหลวงปางดะ

Comments are closed