• ข้าวโพดหวานสีม่วง
    ข้าวโพดหวานสีม่วง

    ข้าวโพดหวานสีม่วง (Purple Sweet Corn) ข้าวโพดหวานสีม่วง เป็นข้าวโพดหวานพันธุ์ใหม่ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้นำพันธุ์มาทดสอบ และคัดเลือกเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคนอกเหนือจากจากข้าวโพดหวานสองสี

 

 
 
  • ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งโครงการหลวง